Iov, dacul


Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Dumnezeu a zis Satanei: „De unde vii?”. Și Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”
Domnul a zis Satanei: „Tot pe barba Mea?”
Satana i-a răspuns Domnului: „De ce îți place să vorbești pe românește acum, că încă niciun român nu s-a născut?”
Domnul a zis Satanei: „Te-am întrebat: tot pe barba Mea umbli fără încetare.”
Satana: „Nu să te omor voiesc, căci e cu neputință, ci să te îmbolnăvesc și să sporesc din boala Ta.”
Domnul a zis Satanei: „Satano, vorbești de parcă ai băut pălincă de prune! I-ai văzut pe daci? Nu este nimeni ca ei pe pământ, să se abată de la lux și de la rele către vecinul lor.”
Și Satana i-a răspuns lui Dumnezeu: „Oare degeaba îți fac dacii voia, pe cât de puțin Te cunosc, dacă nu le-ai fi ocrotit Tu țara, nu le-ai fi dat munți, râuri de băut, animale multe, aur și mare? Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de pacea lor și sunt încredințat că Te vor blestema în față.”
Domnul a zis Satanei: „Știai că toate lucrurile pe care tu le-ai născocit nu pot trăi decât în dragostea Mea? Știai că ura nu se poate opune întunericului cum Lumina Mea luminează în Întuneric, iar Întunericul n-o biruie nici acum? Știai că pe barba Mea dospește ura ta, iar fără dragoste, ura ta n-ar exista? Unde ai fost tu când eu M-am luptat cu Neantul și i-am biruit Întunericul? Spune, dacă știi. Dar fiindcă tu spui că lumea se va izbăvi prin rău, iată, îți dau și șansa asta să ți se strângă mai tare nodul în jurul gâtului: du-te, încearcă de prăpădește toți locuitorii Daciei și vezi dacă Mă vor blestema în față, măcar că nu Mă cunosc.”
Și Satana a plecat dinaintea Domnului.
Când s-a întors Satana, umbla pe șapte cărări și vorbea românește cu accent ardelenesc.

Comentarii