ce știu morții ca pe tatăl nostru

Donte Collins


în ultima vreme, când sunt întrebat cum ești, eu
răspund cu un nume care nu mai e printre cei vii
Rekia, Jamar, Sandra
din noroc trăiesc în momentul acesta. mă întreb
deseori: dacă arma care mă va desface
a fost deja făcută, ce naștere albă
mă va-ngropa, câte gloanțe, ca un
stol de gaițe albastre, vor veni să-mi poarte negrul
până la patul ultim, care fotografie va fi folosită
pentru a-mi subția sângele. azi nu
am murit și nu există dumnezeu sau lege căreia
să-i mulțumesc. glonțul mi-a ratat capul
și a aterizat în altul. astăzi, am trecut
pe lângă o oglindă și nu am văzut trupul victimei, în schimb
o sugestie, o deliberare, o necompletată
notiță lipicioasă privindu-mă și ea de acolo. eu
nu am destul loc pentru amândouă: furie și
plâns. mă duc să plâng iar fiecare lacrimă se preface
în abur. spun că eu am greutate și spirit
ce apare să mă țină de gură cu partea tăiată a mâinii albe

trad. Theo Gușatwhat the dead know by heart
Donte Collins

lately, when asked how are you, i
respond with a name no longer living
Rekia, Jamar, Sandra
i am alive by luck at this point. i wonder
often: if the gun that will unmake me
is yet made, what white birth
will bury me, how many bullets, like a
flock of blue jays, will come carry my black
to its final bed, which photo will be used
to water down my blood. today i did
not die and there is no god or law to
thank. the bullet missed my head
and landed in another. today, i passed
a mirror and did not see a body, instead
a suggestion, a debate, a blank
post-it note there looking back. I
haven’t enough room to both rage and
weep. i go to cry and each tear turns
to steam. I say I matter and a ghost
white hand appears over my mouthComentarii

Theo Guşat a spus…
ghost limb = membru-fantomă (DEX: membru amputat pe care pacientul continuă să-l perceapă ca și cum l-ar mai avea, ca urmare a persistenței conștiinței integrității corpului)
Theo Guşat a spus…
În engleză există și "ghost hand", mână-fantomă, dar în română nu am găsit în niciun dicționar numai „membru-fantomă”.
'matter and a ghost' putea fi 'trup și suflet', dar am vrut să accentuez și faptul că "I matter", "eu contez", de aceea "am greutate". Autorul e cunoscut ca iubitor de știință, interesat de materie, 'matter'.